Σημανση

Ξύλινες πινακίδες με προορισμούς και αποστάσεις.

Στις αφετηρίες και σε ενδιάμεσα κομβικά σημεία των διαδρομών.

Πινακίδες αφετηρίας με χάρτη και στοιχεία διαδρομής.

Στις αφετηρίες και σε ενδιάμεσα κομβικά σημεία των διαδρομών.

Πάσσαλοι με πινακίδια κατεύθυνσης και διαδρομής.

Σε όλες τις διασταυρώσεις των μονοπατιών.

Πινακίδια διαδρομής.

Σε βράχους ή τοίχους κατά μήκος της διαδρομής. Κατασκευασμένα από ανακλαστικό υλικό.

Πινακίδια NFC.

Τοποθετούνται σε πασσάλους σε σημεία ενδιαφέροντος της διαδρομής. Μπορείτε να πλησιάσετε το κινητό σας και να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη διαδρομή και την τοποθεσία.

Οι χρόνοι πεζοπορίας έχουν υπολογιστεί με βάση έναν χαλαρό ρυθμό περπατήματος 3.3 χλμ/ώρα, και περιλαμβάνουν τον πρόσθετο χρόνο που απαιτείται για τα ανηφορικά τμήματα.

Ο βαθμός δυσκολίας των διαδρομών δίνεται σε κλίμακα από 1 έως 5 σύμφωνα με ευρέως χρησιμοποιούμενα κριτήρια.

Οι πεζοπορικές διαδρομές του δικτύου Caryatides Trails έχουν σχεδιαστεί και σηματοδοτηθεί από την το 2020.